VITAREALIS d.o.o., Štorje 67, 6210 Sežana | Štorje 67, 6210 Sežana | 041-272-323