Reconnection ali Ponovna povezava

Reconnection ali Ponovna povezava

 

Dr.Eric Pearl, uspešen ameriški kiropraktik, se je z novimi frekvencami prvič srečal leta 1993 in pod njegovimi rokami so se kmalu zatem, ko je izkusil povezavo meridianov, začela dogajati čudežna ozdravljenja. Ta način zdravljenja je poimenoval Ponovna povezava – The Reconnection.

The Reconnection™ (ponovna povezava) je povsem nova oblika zdravljenja, med katerim se s pomočjo frekvenc zgodi posebna povezava z Vesoljem, kot neko ultrazavedanje – preko teh novih frekvenc Reconnectiona se ljudje lahko spet povežemo tudi z drugimi ravnmi in stopimo v stik s tem, kar smo v resnici – večdimenzionalna bitja.

Vrhunski znanstveniki in inštituti so začeli raziskovati Reconnection™ in prišli do odkritja, da gre pri zdravljenju s ponovno povezavo za frekvence energije, svetlobe in informacij, ki so se na Zemlji pojavile prvič. Ponovna povezava je za znanstvenike in medicinske ustanove zanimiva tudi zato, ker je treba pri drugih tehnikah zdravljenje ponavljati, pri ponovni povezavi pa so učinki vidni takoj in skoraj vedno trajajo do smrti.

Znanih je veliko ozdravitev težkih poškodb in kroničnih bolezni (rak, aids, multipla skleroza, deformacije ob rojstvu, sindrom kronične utrujenosti, revmatoidni artritis…itd).

Znanstveniki so odkrili tudi to, da se je DNK ljudi, ki so bili v stiku s frekvencami ponovne povezave, spremenila oz. prestrukturirala. Tudi raven svetlobe, ki jo oddaja človeško telo, se je povišala po zdravljenju s ponovno povezavo in sicer bolj kot pri ljudeh, ki so bili na zdravljenju z drugimi zdravilskimi tehnikami. Dr.Konstantin Korotkov je pri svojih raziskavah ugotovil, da pri ljudeh, ki so jih zdravili s ponovno povezavo in/ali drugimi zdravilskimi tehnikami, ni bilo tako močnega učinka kot pri ljudeh, ki so izkusili samo zdravljenje s ponovno povezavo.

Vedno zdravimo človeka in ne bolezni. Kot pravi dr.Eric Pearl: »Sodeč po tem, kar sem videl doslej, ni ničesar, česar zdravljenje s ponovno povezavo ne bi moglo pozdraviti. Razumeti pa je potrebno, da ne zdravimo bolezenskih simptomov oz. bolezenskega procesa, pač pa človeka. Uspešnost zdravljenja je namreč odvisna od tega, kaj je najprimernejše za to osebo in njeno življenjsko pot.«

Ponovna povezava nam omogoči, da opustimo vse zdravilske tehnike, da jih presežemo in se dvignemo nad njih. Če želimo izvajati zdravljenje s ponovno povezavo, nas vse dosedaj poznane energijske tehnike lahko samo ovirajo – kot nas ovirajo pomožna kolesca na kolesu (ki so nam sicer v pomoč, dokler se ne naučimo voziti) – vendar: voziti znamo namreč šele tedaj, ko odstranimo pomožna kolesca.

Ponovno povezavo lahko izkusimo na dva načina:

– kot Reconnective Healing™ (zdravljenje s ponovno povezavo), kjer gre za odstranitev neravnovesij na vseh ravneh (na telesni, čustveni in mentalni ravni). Reconective healing nam pomaga, da se hitreje obnavljajo naše celice in da se izboljša naše zdravstveno stanje. Klient leži na terapevtski mizi, terapevt pa sproži zdravljenje oz. pomaga, da se ponovno vzpostavi povezava med človekom in Univerzumom (Višjo inteligenco, Bogom..) in se med zdravljenjem klienta ne dotika, prav tako pa ne usmerja procesa in ne diagnosticira.

– kot The Reconnection™ (osebno ponovno povezavo), kjer gre za proces, ki se ga izvede v dveh delih (oz. v dveh ločenih dneh) in pri tem terapevt klienta s pomočjo frekvenc, ki prihajajo iz Univerzuma, vnovič poveže z energijskimi meridiani (aksitonalnimi linijami), ki obkrožajo naš planet in povezujejo vse Vesolje in pri tem prihaja do izmenjave informacij med našimi geni in Univerzumom.

Za izvajanje zdravljenja s ponovno povezavo je v več kot 60 državah sveta s pomočjo seminarjev usposobljenih že preko 75.000 ljudi, od tega vsaj 12.000 do 15.000 zdravnikov in drugih oseb, ki delujejo na področju zdravstva, prav tako pa veliko mojstrov drugih energijskih tehnik.

Dr.Eric Pearl je napisal knjigo: »Ponovno povezani – zdravi druge, zdravi sebe«, ki je izšla tudi v slovenskem jeziku.

"Če boste imeli srečo, se bo vaše ozdravljenje zgodilo v obliki, ki ste jo pričakovali. Če pa boste imeli resnično srečo, bo vaše ozdravljenje prišlo v obliki, na katero niste niti pomislili in jo je imelo Vesolje v mislih posebej za vas." Dr.Eric Pearl

Mojca Fabjan, Reconnective Healing™ Practitioner

 

The Reconnection ™ – Osebna ponovna povezava

 

The Reconnection ™ ali ponovna povezava je proces, pri katerem se po posebnem postopku povežejo meridiani(energijske oziroma svetlobne linije) našega telesa z energijskimi linijami, ki obkrožajo planet Zemlja in povezujejo celotno Vesolje.

Ta ponovno vzpostavljena energijska mreža nam daje podporo, da na vseh ravneh dosežemo ravnovesje in da se lažje izrazijo vsi naši potenciali, sposobnosti, talenti in da tako lažje sledimo svojemu življenjskemu cilju.

Namen ponovne povezave (The Reconnection™) je v ponovni povezanosti s tem, kar smo v daljni preteklosti že bili – večdimenzionalni oz. celoviti.

Ponovna povezava namreč odkriva aksitonalne linije, ki so del brezčasnega polja višje, univerzalne inteligence (Boga) in posebno energijsko mrežo, s katero se vsa živa bitja povezujemo v vzporedne dimenzije časa in prostora. S ponovno povezavo se aktivirajo te aksitonalne linije, preko katerih steče izmenjava energije, svetlobe in informacij med nami in poljem višje inteligence, hkrati pa se zgodi tudi ponovna povezava DNK verig. Več virov govori o tem, da smo imeli v daljni preteklosti dvanajst verig DNK-ja in nam je bilo kasneje deset verig odvzetih – sedaj imamo samo dve verigi DNK in tako nimamo polnega dostopa do svetlobe, energije in informacij, kot smo ga imeli nekoč.

Naše telo namreč kontrolira svoje samoobnovitvene funkcije skozi aksitonalne linije – to niso meridiani oz. energijske linije, kot smo jih dosedaj poznali na Zemlji, ampak gre za drugačen nabor linij, ki niso omejene z našim fizičnim telesom in se ne končajo na naši koži, ampak so odprte v neskončnost in sestavljajo mrežo z meridiani Zemlje in Univezuma. Ko smo enkrat v interakciji s to mrežo, imamo možnost dostopa do cele palete informacij in te informacije se potem pretakajo v naših telesih, celicah in usmerjajo energijo in svetlobo tja, kjer je potrebno.

Proces osebne ponovne povezave se izvede v dveh (najbolje zaporednih) dneh in traja dvakrat po 45 minut. Klient med samim procesom oblečen in sproščen leži na terapevtski mizi, izvajalec ponovne povezave pa mu med procesom po posebnem postopku oz. vrstnem redu riše oz. povezuje energijske linije in točke nad telesom in se pri tem klienta ne dotika.

Po zaključenem procesu osebne ponovne povezave lahko začutimo naslednje:

  • poveča se naša telesna odpornost
  • bolj jasna postaneta smisel in namen našega življenja
  • uravnovesi se naš hormonski sistem
  • pripravljeni smo opustiti omejitve in strahove
  • poveča se raven naše fizične vzdržljivosti
  • manj smo občutljivi za stresne dogodke.

Osebno ponovno povezavo oz. The Reconneciton ™ se naredi samo enkrat v življenju.

Priporočljivo je, da pred osebno ponovno povezavo izkusite eno do tri zdravljenja s ponovno povezavo (Reconnective Healing™) – vsako srečanje s temi novimi frekvencami vam bo omogočilo, da boste bolje pripravljeni na proces osebne ponovne povezave in ga boste lažje izkusili v njegovi polnosti.

 

Mojca Fabjan, Reconnective Healing™ Practitioner

 

Kaj lahko ozdravimo s Ponovno povezavo?

 

Veliko ljudi sprašuje, kaj vse je možno ozdraviti s ponovno povezavo in želijo vedeti, ali je možno s ponovno povezavo ozdraviti rakava obolenja, multiplo sklerozo, alergije, obolenja srca, astmo, avtoimunske bolezni, razne viroze… itd.

Najprej je potrebno razumeti, da izvajalec zdravljenja s ponovno povezavo oz. Reconnective Healinga ni tisti, ki »zdravi«. Njegova naloga je v tem, da vzpostavi polje visokih vibracij, ki omogoča prenos svetlobe in informacij. O tem, kako bo potekalo zdravljenje in na kakšen način se bo pokazalo, pa odločata klientov Višji jaz in Univerzum (Bog, Višja inteligenca…). Terapevt torej nikoli ne usmerja procesa samega zdravljenja.

Razumeti pa moramo tudi dejstvo, da se nikoli ne zdravi bolezni oz. določenega obolenja, ampak vedno le človeka kot celoto. Torej ne gre za zdravljenje recimo alergije, ampak za zdravljenje človeka, ki je v neravnovesju, kar se pri njem (kot zunanji simptom) izraža kot alergija.

Torej – imamo določeno diagnozo in želimo ozdravljenje. Vendar – ali mi vemo, kaj za nas pomeni »ozdravljenje«? V bistvu vidimo težave npr. na naši fizični ravni in želimo, da izginejo in se sploh ne zavedamo, da imamo zagotovo hkrati tudi težave na čustveni ali pa mentalni ravni. Ko se prepustimo zdravljenju s ponovno povezavo (Reconnective Healing™), moramo nekako zaupati, da se bo zgodilo tisto, kar je za nas najboljše, četudi se bodo pred fizičnimi zgodile prej npr. čustvene spremembe.

Če imamo težave na fizični ravni, se je dobro zavedati, da so te težave samo simptomi nekega neravnovesja v nas – in to neravnovesje je lahko izraženo na več ravneh. Razumeti moramo, da je cilj zdravljenja s ponovno povezavo ta, da se človek ponovno uravnovesi na vseh ravneh in da njegovo celo bitje dobi preko teh novih frekvenc informacije, kaj pomeni ponovno zdravo vibrirati. Da se vsaka celica spet spomni, kaj pomeni vibrirati na drugačen način.

Pri zdravljenju s ponovno povezavo se vedno zgodi ozdravljenje – le da včasih ni tako, kot smo mi pričakovali. Zato je res priporočljivo, da se brez pričakovanj prepustimo delovanju te Višje inteligence, ki zagotovo bolj kot mi in kot terapevt ve, kaj je dobro za nas, kaj potrebujemo in kaj je najbolj ustrezno za našo življenjsko pot.

In tako, kot je med samim procesom zdravljenja s ponovno povezavo terapevt osvobojen navezanosti na izid zdravljenja, je tudi za klienta priporočljivo, da se povsem prepusti in da je tudi v resnici pripravljen »odložiti« svojo bolezen in jo spustiti od sebe. Ker želeti si ozdravitve in biti v resnici pripravljen ozdraveti ni ista stvar, čeprav na prvi pogled izgleda enako. A o tem več kdaj drugič.

 

 

Mojca Fabjan, Reconnective Healing™ Practitioner

 

 

Dolgoročni učinki zdravljenja z Reconnective Healing

 

Znanstveniki so pred kratkim naredili dvojno slepo raziskavo o tem, koliko časa po zdravljenju se pri ljudeh kažejo učinki zdravljenja s ponovno povezavo (Reconnective healing) in sicer kakšni so učinki na vegetativno regulacijo srčnega ritma, na parametre energijskih zalog in učinki na imunsko stanje v poskusni skupini ljudi v primerjavi s kontrolno skupino.

Pri raziskavi so sodelovali: Konstantin Korotkov, Ph.D., Oleg Churganov, Ph.D., MD, Elena Gavrilova, PH.D., MD, Oleg Shelkov, Ph.D., Anna Korotkova, Ph.D., Elena Labkovskaya, Sergej Denisov, Anatoliy Anikin

Raziskava je bila izvedena v okviru Zveznega raziskovalnega inštituta za telesno kulturo v Sankt Petersburgu in rezultati študije so bili objavljeni 4.oktobra 2011.

V poskusni (eksperimentalni) skupini so bili zdravi prostovoljci (šestdeset atletov obeh spolov, v starosti od 20 do 56 let), ki so jih testirali pred zdravljenjem s ponovno povezavo in 10 dni po zdravljenju. Nihče od prostovoljcev pred tem testiranjem še ni izkusil zdravljenja s ponovno povezavo.
Kontrolna skupina je ravno tako štela šestdeset ljudi, vendar med raziskavo niso bili deležni zdravljenja s ponovno povezavo.

Ugotovitve raziskave:

Pomembne spremembe, ki so pokazale na področju imunskega sistema ter fizioloških in psiholoških parametrov po enem samem zdravljenju s ponovno povezavo na poskusni skupini dokazujejo učinkovitost zdravljenja s ponovno povezavo. Spremembe v imunskem sistemu so se pokazale v splošnem povečanju limfocitov, celic pomagalk in supresorskih celic.

Izmerjeni parametri energije so pokazali statistično pomembne razlike med poskusno in kontrolno skupino in sicer glede na več indeksov, ki prikazujejo značilne kakovosti človekovega biopolja. Psihično stanje eksperimentalne skupine je pokazalo bistveno izboljšanje in sicer zmanjšanje negativnih psiholoških pokazateljev: napetosti, depresije, agresije, utrujenosti, zmedenosti…

Te spremembe dokazujejo številne pozitivne učinke enega samega zdravljenja s ponovno povezavo v globokih mehanizmih uravnavanja imunskega sistema, pri povečanju mentalne moči in pri zmanjšanju znakov stresa.

Očitno zdravljenje s ponovno povezavo vpliva na imunski sistem s pomočjo psiho-imunskih mehanizmov.

V poskusni skupini je prišlo do pomembnega znižanja arterijskega in sistoličnega tlaka. Povečala se je učinkovitost kardiovaskularnega sistema in pomembne pozitivne spremembe v vrednosti pokazateljev krvne slike, kar pomeni, da se je povečala presnovna, imunska, antitoksična in antioksidativna aktivnost v organizmu.

Pomembno je vedeti, da so bili ti učinki izmerjeni 10 dni po izvedenem zdravljenju s ponovno povezavo. Ta časoven zamik je bil potreben zato, da ne bi na raziskavo vplivala čustva in da bi bili raziskovalci prepričani, da je bistvene spremembe, ki so se pokazale na prostovoljcih iz eksperimentalne skupine, povzročil globok vpliv zdravljenja s ponovno povezavo na celično strukturo telesa. Glede na raziskave je jasno, da so učinki zdravljenja s ponovno povezavo močni in merljivi.

Med leti 2008 in 2010 je bilo več serij raziskovanj med samimi seminarji Ponovne povezave in pa na konferencah tako v ZDA in v Evropi. V septembru 2008 so tri skupine znanstvenikov izvedle vzporedne meritve in vse tri skupine so neodvisno ena od druge zabeležile statistično pomembne učinke zdravljenja s ponovno povezavo na udeležence.

Ta študija dokazuje, da zdravljenje s ponovno povezavo povzroča merljive in dolgotrajne učinke tudi na imunski sistem človeka. Dejstvo, da je ta odziv pri poskusih ponovljiv, je dokaz o zdravilnih učinkih zdravljenja s ponovno povezavo. Za razliko od nekaterih drugih načinov zdravljenja z energijami (npr. Reiki, Qi-Gong..) se zdravljenje s ponovno povezavo ne usmerja samo na učinek sprostitve v človeku, ampak je človek med postopkom tudi v stanju čustvene nenavezanosti, notranje miren in se močneje zaveda pretokov subtilnih energij. Zdravljenje s ponovno povezavo namreč deluje na principu zaznavanja in upravljanja z energijskimi polji, namesto da pasivno omogoča pretok energije skozi telo (kot npr. pri Reikiju).

Sklepamo lahko, da ima zdravljenje s ponovno povezavo statistično pomemben pozitiven vpliv na funkcionalno stanje človeka, humoralno imunost in fizično stanje ljudi 10 dni po opravljenem zdravljenju s ponovno povezavo. To pomeni, da ima zdravljenje s ponovno povezavo dolgoročen učinek na dobro počutje in zdravstveno stanje ljudi.

 

Mojca Fabjan, Reconnective Healing™ Practitioner

 

                                                               

 

 

Naročila na terapije Ponovne povezave: info@esentiavita.com ali 041-272-323 (od 17h do 18h)

 

VITAREALIS d.o.o., Štorje 67, 6210 Sežana | Štorje 67, 6210 Sežana | 041-272-323