Bachove cvetne esence in PSIHOSOMATIKA

Novice » Bachove cvetne esence in PSIHOSOMATIKA
13.02.2018 12:38

Dr. Edward Bach, ki je zaslužen za sistem Bachovih cvetnih esenc, se je zavedal, da sta človekova um in čustva odgovorna za nastanek bolezni, tudi kroničnih, razen težav, ki jih povzročajo recimo nesreče, staranje in degeneracija.

Njegov cilj je bil identificirati mentalno-čustvena stanja, ki jih lahko izkusi človek in najti ustrezna zdravila, ki bi bila v pomoč pri takih neravnovesjih.

Opazoval je sedem temeljnih principov osebnega / duhovnega razvoja človeka, kjer bi lahko prišlo do napake in ti principi so:

1. Moč
2. Intelektualno znanje
3. Ljubezen
4. Ravnovesje
5. Služenje
6. Modrost
7. Duhovna popolnost

Trajno ponavljanje napak v kateremkoli od teh sedmih principov osebnega / duhovnega razvoja lahko pripelje do mentalno / čustvenih neravnovesij in posledično do neravnovesja na fizični ravni in do bolezni. Bachove cvetne esence so v pomoč v tem procesu, saj naslavljajo katerakoli neravnovesja, ki se lahko pojavijo na naši poti.

Dr. Luban-Plozza (1923-2002) je bil ugleden švicarski zdravnik z izkušnjami splošne in družinske medicine, psihiatrije in psihoterapije, in je v svojih delih poudarjal pomembnost potrebe po drugačnem pristopu k bolezni. Napisal je knjigi: »Psihosomatski bolnik v splošni ambulanti in njegovo zdravljenje« in »V sožitju s stresom«.

Z analizo in kategorizacijo psihosomatskih bolezni, kot jih je opisal dr.Luban-Plozza in njegovi sodelavci, se sedem osnovnih psiholoških dinamik psihosomatskega izvora ujema s sedmimi prinicpi napak v osebnosti človeka, kot jih je podal dr.Bach:

1. Prevelika ambicioznost (Moč)
2. Brezbrižnost in ignoranca (Intelektualno znanje)
3. Pretirane zahteve do okolice, potlačenje sovražnih občutkov (Ljubezen)
4. Nestabilnost, napačna čustvena naravnanost (Ravnovesje)
5. Potreba po pozornosti in ljubezni (Služenje)
6. Tesnoba, strah ali zavračanje, notranja negotovost (Modrost)
7. Duševna obsesija, perfekcionizem (Duhovna popolnost)

Vsaka od teh skupin je lahko povezana z določeno psihosomatsko boleznijo, s tem, da se lahko nekatere psihosomatske bolezni nanašajo na več navedenih skupin.

Prav tako se lahko za vsako od teh skupin najde ustrezno cvetno esenco ali pa ustrezno homeopatsko zdravilo, ki lahko zdravi človeka na vseh ravneh.

V naslednjih prispevkih pa bom napisala več o vsaki od sedem osnovnih psiholoških dinamik, ki lahko vodijo v bolezen posledično na energijski in kasneje tudi na fizični ravni.

 

Mojca F.

Divine Living Coach

www.esentiavita.com

 

 

 

 

VITAREALIS d.o.o., Štorje 67, 6210 Sežana | Štorje 67, 6210 Sežana | 041-272-323